High selective distancioner

High selective distancioner

Osnovne boje PVC distancionera

Osnovne boje PVC distancionera

High selective distancioner ili „topli kant” se upotrebljava umesto široko rasprostranjenih aluminijumskih distancionera, zato što se sa njim postiže bolja toplotna izolacija.
High selective ili „topli kant” se satoji od PVC-a i čelika zbog njihove slabe termoproprovodljivosti. Ugradnjom PVC distancionera u prozor postiže se smanjene toplotnog gubitka za 7% i smnjuje se rizik formiranja kondenza na rubovima staklo paketa.
Korišćenjem High selective distancionera se smanjuje rizik formiranja kondenza i buđi sa unutrašnje strane prozora

Koeficijent na toplotnu provodljivost