Plise zavese Beograd

plise zavese beograd

Plise zavese Beograd | Tel: +381 69 201 00 40

Kombinacija su jedinstvenog dizajna sa uspešnom kontrolom dnevne svetlosti i temperature:

štiti od neželjenih refleksija svetlosti;
izrada u nestandardnim oblicima (trougao, krug, polukrug, trapezoid);
napravljen od antistatik materijala koji ne zadržava prašinu;
montira se na svakom krilu odvojeno, što omogućava lako otvaranje, bez usaglašavanja sa položajem zavese;
zauzima minimalni deo stakla na poziciji sastavljenja;
platno zajedno sa dekorativnim efektima, svetlo propustljivost, ali ne vidljivosti reflektujući materijal (štite do 70% od direktnog Sunca);
različite opcije upravljanja omogućavaju zavesi da se kreće od dna do vrha, od vrha do dna u oba smera;
praktično i lepo rešenje je zavese “Dan i noć“, koja je kombinacija dva različita materijala sa različitom propustljivošću svetlosti;
energetska efikasnost platna DUETTE – rezultati sa ispitivanja Fraunhofer instituta, u Nemačkoj, pokazuju da DUETTE prozor smanjuje gubitak toplote za 49%, obezbeđuje nižu temperaturu i smanjuje prenos toplote u prostoriji do 78%; reguliše se i optimizira kvalitet akustičnosti prostorije, sto poboljšava kvalitet razgovora.