Vrednosti zvučne izolacije kod različitih termopaketa

Vrednosti zvučne izolacije
kod različitih termopaketa

Zvučna izolacija

Važno je da se znaju procenti u kojima se smanjuje buka pri konkretnim vrednostima zvučne izolacije u dB ( logaritamska decibelna skala)

 • 3 dB – buka se jedva čuje
 • 10 dB – buka se smanjuje za 50%
 • 20 dB – buka se smanjuje za 75%
 • 30 dB – buka se smanjuje za 88%
 • 40 dB – buka se smanjuje za 94%

Dobra zvučna izolacija se postiže preko:

  • Kompozicije stakala kombinacija stakala različite debljine (npr. 5+4 mm) dovodi do bolje absorpcije rezonantnih vibracija.
  • Širina prostora ispunjenog gasom – što je veće rastojanje između stakala, to se postiže veći stepen zvučne izolacije. Ne treba zanemariti činjenicu da rastojanje između stakala ima određeni optimum, i da njegovo povećanje može da dovede do smanjenja termoizolacionih karakteristika samog termopaketa.
  • Korišćenje specijalnih folija (kojima se izrađuju laminirana stakla) poboljšava zvučnu izolaciju.
 • Punjenje gasom – napunjenost gasom (argon, krypton ili smesa gasova) daje termopaketu bolju zvučnu i termo izolaciju.

Toplotna izolacija

Formula za određivanje koeficijenta prenosa toplote gotovog proizvoda

ormula za određivanje koeficijenta prenosa toplote gotovog proizvoda

Uv – prozor koeficijent prolaza toplote
Ug – koeficijent prolaza toplote od stakla
Uf – koeficijent prenosa toplote PVC ramova (štok i krilo)
Ψg– linearni koeficijent prolaza toplote kroz distancioner
Ig – dužina distancionera
Ag – površina stakla
Af – površina od PVC ramova (štok i krilo)
Uv – izračunava prema formuli (1)
Ug – dobijen od proizvođača stakla
Uf – profili dobijeni od proizvođača