Okov za ulazna vrataŠarke

Firma Veranda d.o.o standardno proizvodi ulazna vrata sa okovom STV, sa ciljem bolje zaštite i sigurnosti doma. Okov poseduje dve sigurnosne tačke i dve osnovne tačke zaključavanja, šarke (Stublina), koje mogu da izdrže opterećenje krila u intervalu od 60 do 100 kg, i ugrađenu bravu za centralno zaključavanje. Po želji klijenta, veća sigurnost može biti postignuta sa:

  • postavljanjem mehanizma za zaklj. sa kukama,
  • postavljanjem martine sa automatskom blokadom kuka, uz pomoć specijalnog kontra jezička,
  • korišćenjem luksuznog modela martine, kod koje se otključavanje vrši uz pomoć elektromotora, koji se nalazi u samoj martini. U tom slučaju, signal za otključavanje vrata može da se daje posredstvom – kartice, dugmeta, daljinskog i dr.Okov slika